Náš príbeh

začína

Zaodej sa do kroja a príď osláviť našu históriu, kultúru - tancom, spevom, kvalitným jedlom a pitím. 

 • 18:30 - choď za zvukom huslí a po ľudovom koberci vstúp - panie Ťa uvedú do siene tradícii
 • 19:00 - oficiálny začiatok - hostia pozdvihnú poháre k nebu
 • 19:15 - dietky naše potešia Ťa piesňou a tancom
 • 19:30 - prvý tanec
 • 20:00 - tradičná večera
 • 20:15 - do tanca Ťa vyzveme, zahrá nám Cimbalová hudba CARPATIA
 • 21:00 - fujaristi pán Staš a pán Lauko nám zahrajú
 • Tancuj, spievaj, jedz, pi, bav sa ako nikdy a kedysi...
 • 23:59 - tombola
 • 00:15 - pečené prasiatko
 • Čakajú Ťa hry a zábava do rána...
Nikdy nie si starý,
spraviť niečo mladé...